(pinyin: zōng, sanskryt: siddhānta) przodkowie, przodków, ród, klasa, kategoria, rodzaj, szkoła, sekta, podsumawanie, główna doktryna, wniskowanie, wniosek, twierdzenie, urzeczywistnienie. Istnieją dwa rodzaje sekt: (1) oparte o historyczną ciągłość, jak dwadzieścia sekt Hīnayāny, trzynaście sekt w Chinach i czternaście sekt w Japoni, (2) powstałe dzięki osobnej interpretacji ogólnych nauk Buddyzmu, jak na przykład pod-sekty założone przez Yongming 永明 (975 r.), 法相宗, 法性宗, 破相宗 lub oparte o szczególną interpretację jednej z istniejących sekt jak Jōdo-shinshū 淨土眞宗 założona przez Shinran-shōnin. Istnieją także podziały na pięć, sześć i dziesięć, które odnoszą siędo specyficznych doktrynalnych różnic. Porównaj 宗派.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License