(pinyin: , sanskryt: eka), jeden, jedność, elementarna niepodzielna jednostka, pewnego razu, ten sam, natychmiast (po ujrzeniu, usłyszeniu itp.).


一一

(pinyin: yī yī), jeden po drugim, każdy, kilkakrotnie.


三昧

(pinyin: yī sān mèi, sanskryt: ekāgra, aikāgrya), niezaburzone skupienie, medytacja na jednym przedmiocie; czasownik: 三昧.


一切

(pinyin: yī zhōng yī qiè zhōng) ten, który jest rozpoznawany jako "środkowy" następnie wszystko należy do "środka", trzy aspekty rzeczywistości, rzecz sama w sobie, zjawisko i madhya są tym samym w swej istocie. Czasownik 止觀 5.


(pinyin: yī chéng, sanskryt: ekayāna) jedna yāna, wóz jedności.


一切

(pinyin: yī qiè, sanskryt: sarva) wszystko, całość. 普, 遍, 具.


一切

(pinyin: yī qiè yī xīn shì) wszystkie rzeczy są umysłem lub należą do umysłu.


一切

(pinyin: yī qiè yǒu wéi) wszystkie zjawiska, zjawiskowy, wszystko to co jest wytworzone poprzez przyczynowe działania, wszystko co jest dynamiczne i nie statyczne.


一切

(pinyin: yī qiè fǎ, sanskryt: sarvadharma) 一切萬法, 一切諸法 wszystkie rzeczy, wszelkie prawa, istnienia lub istoty.


一切

(pinyin: yī qiè fǎ kōng, sanskryt: sarvadharma-śūnyatā) pustka lub nierzeczywistość wszystkich rzeczy.


(pinyin: yī fǎ, sanskryt: dharma) Dharma lub prawo, porządek rzeczy, przedmiot, materia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License