(pinyin: wǔ yīn) pięć przyczyn, czasownik 倶舍論 7. czyli (1) 生 wytwarzająca przyczyna, (2) 依 wspierająca przyczyna, (3) podtrzymująca i ustanawiająca przyczyna. (4) 持 utrzymująca przyczyna, (5) 養 odrzywiająca i wzmacniająca przyczyna.


(pinyin: wǔ jiàn) Pięć błędnych poglądów: (1) 身 (sanskryt: satkāya-dṛṣṭi), czyli oraz pogląd, że istnieje prawdziwe "ja", ego, moje i twoje. (2) 邊 (sanskryt: antar-grāha), skrajne poglądy, np. unicestwienie i trwałość. (3) 邪 (sanskryt: mithyā), skrzywione poglądy, które zaprzeczają przyczynie i skutkowi, niszczą podstawy moralności. (4) (sanskryt: dṛṣṭi-parāmarśa), uparte skrzywione poglądy, rozpoznawanie rzeczy niskich jako wysublimowane lub gorsze jako lepsze. (5) 戒禁取 (sanskryt: śīla-vrata-parāmarśa), zatwardziałe poglądy, które preferują rygorystyczne ascetyczne zakazy, jak na przykład pokrywanie się popiołem. Porównaj 五利使.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License