(pinyin: , sanskryt: rūpa) zewnętrzny wygląd, forma, kolor, materia, rzecz, przedmiot pożądania, szczególnie kobiecy wdzięk. Jest definiowana jako to, co stawia opór lub to, co zmienia się i zanika, czyli zjawiskowość. Także 顯, oraz 表色 kolor i jakość, forma lub to co mierzalne, sposób i działanie. Istnieją podziały na dwa, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak organy i przedmioty zmysłów, także kolor i forma. Trzy to widziany przedmiot, np. kolor, niewidoczny przedmiot, np. dźwięk, oraz niewidoczny i niematerialny. Jedenaście to pięć organów zmysłów, pięć przedmiotów zmysłów i niematerialny przedmiot. Czternaście to pięć zmysłów, pięć przedmiotów zmysłów i cztery elementy: ziemia, woda, ogień i powietrze. Rūpa jest jedną z sześciu bāhya-āyatana1 . Także jedną z pięciu skandh 蘊, czyli 色身. Keith określa rūpę jako "materialną formę, która jest niepochodna (no-utpādā) oraz pochodna (utpādā)". Niepochodna lub niezależna to materia. Pochodna lub zależna to zmysły, np. słyszenie, większość ich przedmiotów, np. dźwięki. Cechy i zdolności kobiecości, męskości, żywotności. Powiadomienie przez działanie lub mowę, przestrzeń. Cechy materii, np. zdolność pływania i fizyczne pożywienie.


(pinyin: sè rù) 色處 wejścia lub miejsca, w których spotykają się organy i przedmioty fizycznych zmysłów, razem dziesięć, porównaj . Także jedna z dwunastu nidāna.


(pinyin: sè xīn) materia i umysł, materialne i niematerialne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License