(pinyin: dìng) utwierdzić, ustanowić, samādhi. Uspokajanie umysłu, baczna kontemplacja, doskonałe pochłonięcie myśli przez przedmiot medytacji. M. W. Oderwana medytacja, umysł przytwierdzony do jednego kierunku, pola. (1) 散定 rozproszona lub ogólna medytacja (w świecie pragnień). (2) 禪定 oderwana medytacja (w światach formy i poza formą). Jest to także jeden z pięciu właściwości dharmakāya 法身, czyli wewnętrzny stan niewzruszoności i spokoju, uwolnienie od zewnętrznych odczuć, 超受陰, porównaj 三摩提.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License