(pinyin: chán) Wyrównywać ziemię pod ołtarz, ofiarować dla wzgórz i źródeł. Przybrane przez buddystów jako określenie na dhyāna 禪 lub 禪, czyli medytacja, oderwanie, trans. dhyāna to "medytacja, myśl, refleksja, szczególnie głęboka i oderwana religijna kontemplacja" (M.W.). Była ona interpretowana jako "uwolnienie się zła" itp., później jako 靜慮 cicha medytacja. Jest to forma , jednak to słowo jest bliżej związane z samādhi, porównaj 禪定. Termin może ogólnie oznaczać Buddyzm i buddyjskie przedmioty, jednak ma szczególne zastosowanie w 禪宗 (patrz). Jest jedną z sześciu pāramitā, porówanaj 波. Istnieje wiele metod i przedmiotów medytacji. Osiemnaście brahmaloka jest podzielonych na cztery obszary dhyāna, które "odpowiadają pewnym stanom umysłu, w których istoty mogą się odrodzić stosownie do ich duchowego stanu". Pierwsze trzy to to pierwsza dhyāna, kolejne trzy to trzecia dhyāna, trzecie trzy to trzecia dhyāna a pozostałem dziewięć to czwarta dhyāna. Patrz Eitel. Według Pali Dictionary Childera: "Cztery jhāna to cztery etapy mistycznej medytacji, w której umysł wyznawcy jest oczyszczony z przyziemych emocji, uwolniony od jego ciała i zanurzony w głębokim transie". Siedząc ze skrzyżowanymi nogami praktykujący "skupia swój umysł na pojedynczej myśli". Stopniowo jego duch zostaje wypełniony ponadnaturalnym zachwytem i spokojem. Gdy w umyśle wciąż pojawiają się myśli to jest pierwsza jhāna. Skupiając umysł na tym samym przedmiocie uwalnia umysł od myśli, gdy pozostaje zachwyt i spokój jest to druga jhāna. Następnie porzuca zachwyt i osiąga trzeci etap wypełniony spokojem. Ostatecznie na czwartym etapie staje się obojętny na wszelkie emocje, wznosi się ponad nie i oczyszcza. Istnieją różnice w metodach Mahāyāny, jednak cel jest podobny.


(pinyin: chán dìng), chán to dhyāna, prawdopodobnie transliteracja [od jhana wym. dżana]. dìng to interpretacja samādhi. chán jest elementem w dìng lub samādhi, które obejmuje cały aspekt medytacji, skupienia, porzucenia, osiągnięcia tego co najwyższe, ponad emocjami i myśleniem, porównaj 禪, który to oba słowa chan-ding z grubsza opisują.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License